Aktualności

 • Styczeń
 • 4 Styczeń 2015

  Kiedyś upadłość dziś restrukturyzacja – nowe możliwości dla zadłużonych przedsiębiorców

  W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie długo oczekiwana przez przedsiębiorców ustawa „Prawo Restrukturyzacyjne”. Ustawa ta poza zmianą obowiązującej od 2003 roku ustawy „Prawo Upadłościowe i Naprawcze” wprowadza całkowicie nowe instytucje służące restrukturyzacji przedsiębiorstw, sprawdzone w praktyce międzynarodowej, dostosowane jednak do warunków polskiej gospodarki. Jak podkreślono w uzasadnieniu Prawa Restrukturyzacyjnego celem nowej regulacji ma być uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcie układu, a w przypadku nowo wprowadzonego postępowania sanacyjnego również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, które jednocześnie mają zabezpieczać słuszne prawa wierzycieli. Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej będzie miał możliwość wyboru optymalnej dla siebie procedury, tak pod kątem czasu jej trwania, jak też ochrony przed egzekucją wierzycieli. Podstawową zasadą Prawa Restrukturyzacyjnego   będzie udzielenie dłużnikowi szerszej ochrony przed wierzycielami przy jednoczesnym większym ograniczeniu dłużnika w możliwości dysponowania jego majątkiem. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie mogło być prowadzone w ramach czterech poniższych trybów:

  - postępowanie o zatwierdzenie układu,

  - postępowanie układowe,

  - przyspieszone postępowanie układowe,

  - postępowanie sanacyjne.

  W szczególności ostatnia wskazana procedura stanowi istotną nowość w polskim prawodawstwie. Pozwoli ona dłużnikowi dokonać głębokiej restrukturyzacji jego zadłużenia, przy wykorzystaniu instrumentów, z których obecnie może korzystać wyłącznie syndyk, to jest dokonanie zwolnienia pracowników, sprzedaż majątku nieoperacyjnego oraz wypowiedzenie niekorzystnych z punktu widzenia restrukturyzacji umów. Z upływem 12 miesiąca postępowania sanacyjnego wierzyciele będą mogli zagłosować za lub przeciw układowi, który zadłużona spółka będzie zobowiązana wykonać.

  Zmiany prawa upadłościowego, poza wprowadzeniem nowych instytucji restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, dotkną także pozostałych zaangażowanych w postępowanie podmiotów. Syndyk, w zakresie prowadzonych restrukturyzacji otrzyma nową funkcję doradcy restrukturyzacyjnego  przewidzianą w Prawie Restrukturyzacyjnym. Co istotne w odróżnieniu do poprzedniej regulacji, o powierzeniu danej osobie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego nie będzie decydował wyłącznie sąd upadłościowy, ale także wierzyciele, a przede wszystkim przechodzący restrukturyzację przedsiębiorca. Pozwoli to niewątpliwie na dokonanie rynkowej weryfikacji umiejętności poszczególnych osób pełniących funkcję doradców restrukturyzacyjnych. W zakresie działalności doradcy restrukturyzacyjnego będzie leżało przede wszystkim kontrolowanie działalność przedsiębiorstwa dłużnika, wspieranie procesu negocjacji z jego wierzycielami służących zawarciu układu, a następnie jego skutecznej realizacji.