Organizacja finansowania

Organizacja finansowania

Rozwój Twojego przedsiębiorstwa można przyspieszyć poprzez pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Jeżeli przedsiębiorstwo dobrze radzi sobie na rynku, zarząd lub właściciele mają pomysł na dalszy rozwój biznesu, ale ograniczeniem staje się brak wolnych funduszy, w takiej sytuacji warto zoptymalizować strukturę kapitału.

W przypadku gdy koszt pozyskania zewnętrznego kapitału jest niższy od rentowności aktywów, możliwa jest poprawa wyników prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie dodatkowych środków na zwiększenie skali aktywności gospodarczej. Zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców, dążących do dynamicznego budowania wartości przedsiębiorstwa. W zależności od skali i rodzaju prowadzonej działalności konieczny jest wybór optymalnych źródeł pozyskania kapitału. W ramach usług świadczonych w zakresie organizacji finansowania FCS wspiera swoich klientów w:

  • pozyskiwaniu leasingów operacyjnych i finansowych,
  • pozyskiwaniu kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych,
  • przygotowaniu programów emisji obligacji,
  • pozyskiwaniu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
  • pozyskiwaniu innych form finansowania (np. faktoring, akredytywy).
  • wsparcie przy organizacji programów ubezpieczeniowych
Przejdź do strony: Pozyskiwanie leasingów
Przejdź do strony: Pozyskiwanie kredytów
Przejdź do strony: Przygotowanie programów emisji obligacji
Przejdź do strony: Pozyskiwanie gwarancji bankowych
Przejdź do strony: Inne formy finansowania
Przejdź do strony: Organizacja programów ubezpieczeniowych