Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Restrukturyzacja operacyjna

Istnieją sytuacje, w których dynamiczny rozwój biznesu pociąga za sobą niekontrolowany wzrost kosztów funkcjonowania. Mimo bardzo dobrej pozycji rynkowej i dużej ilości realizowanych zleceń, przedsiębiorstwo nie generuje oczekiwanych przez właścicieli wyników finansowych.

Często zdarza się, że dobrze radzące sobie na rynku podmioty napotykają na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym i niezbędnym okazuje się przeprowadzenie wewnętrznej reorganizacji. Niejednokrotnie wzmożone wysiłki służb finansowych, specjalnie dedykowanych zespołów i zarządów nie dają wymiernych efektów w zakresie identyfikacji sposobu generowania niezbędnych, do dalszego funkcjonowania i rozwoju, oszczędności. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców, którzy po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, wskażą obszary, których funkcjonowanie wymaga poprawy, zaproponują wdrożenie odpowiednich inicjatyw restrukturyzacyjnych oraz przedstawią wpływ potencjalnej optymalizacji kosztów funkcjonowania na wyniki finansowe i budowanie wartości przedsiębiorstwa.

Niezależnie od wielkości prowadzonego przez Ciebie biznesu, FCS świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmuje:

  • analizę poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • sporządzenie modelu finansowego przedsiębiorstwa,
  • wskazanie obszarów wymagających poprawy,
  • zaproponowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych,
  • określenie wpływu wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych na wyniki i sytuację płynnościową przedsiębiorstwa,
  • wsparcie we wdrożeniu wskazanych inicjatyw restrukturyzacyjnych,
  • monitorowanie postępu implementacji inicjatyw restrukturyzacyjnych oraz weryfikacja odchyleń od założonego planu.

Posiadaną wiedzę i doświadczenie pozyskaliśmy wspierając w procesie restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej zarówno małych przedsiębiorców, jak również duże spółki giełdowe w różnych fazach ich rozwoju, w tym również w sytuacjach kryzysowych. Realizowaliśmy projekty w sektorach: budowlanym, energetycznym, informatycznym i wydobywczym. Poza inicjatywami związanymi z optymalizacją procesów, restrukturyzacją zatrudnienia, przygotowaliśmy i wdrażaliśmy rozwiązania związane z outsourcingiem usług informatycznych, księgowych i administracyjnych oraz finansowych.

Przejdź do strony: Restrukturyzacja długu
Przejdź do strony: Upadłość, zawarcie układu z wierzycielami i program naprawczy