Zewnętrzne Relacje Inwestorskie

Zewnętrzne Relacje Inwestorskie

Skuteczne prowadzenie relacji inwestorskich, budowanie dobrych kontaktów ze środowiskiem inwestorów, zapewnienie ciągłego przepływu informacji pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami wpływa na budowanie wartości spółki oraz stworzenie optymalnej struktury akcjonariatu.

W odpowiedzi na te potrzeby FCS stworzyło usługę zewnętrznych relacji inwestorskich, która polega na wsparciu swoich Klientów w zakresie:

  • prowadzenia polityki informacyjnej spółki opartej o zasadę transparentności
  • komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi
  • komunikacji z inwestorami indywidualnymi
  • komunikacji z analitykami rynku kapitałowego
  • przygotowanie komentarzy zarządu związanych z ważnymi wydarzeniami w spółce
  • przygotowanie komentarzy zarządu do wyników finansowych
  • wsparcie przygotowania raportów rocznych i sprawozdań zarządu z działalności spółki