Zarządzanie finansami i nadzór właścicielski

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które w swoich strukturach nie posiadają stanowiska dyrektora finansowego oraz firm potrzebujących wsparcia dla istniejącego zespołu finansowego, opracowaliśmy usługę Zewnętrznego Dyrektora Finansowego.

Jej głównym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia zarządu przedsiębiorstwa w obszarze finansów oraz controlingu na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Zakres świadczonych przez FCS usług obejmuje przede wszystkim:

 • wsparcie zarządu przedsiębiorstwa z zakresu finansów ,rachunkowości i ubezpieczeń
 • monitorowanie i nadzorowanie przepływów pieniężnych,
 • opracowanie planów finansowych oraz długoterminowej strategii finansowej,
 • sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów oraz prognoz finansowych,
 • kontrola oraz projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności,
 • wdrożenie oraz udoskonalenie funkcji budżetowania,
 • raportowanie wykonania budżetów i rozliczanie odchyleń,
 • nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie,
 • współpraca z działem księgowości / kontrolerem finansowym,
 • organizację finansowania
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie poszczególnych przedsiębiorców na zakres opisanej powyżej usługi, jest ona każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta. Podstawową korzyścią płynącą z posiadania Zewnętrznego Dyrektora Finansowego jest dostęp do informacji finansowych o charakterze zarządczym przygotowanych przez wyspecjalizowany zespół, a także niższe koszty takiej usługi w porównaniu do kosztów związanych z stałym zatrudnieniem doświadczonego pracownika (dyrektora finansowego).

Przejdź do strony: Wsparcie nadzoru właścicielskiego